7 triết lý sống của Gà


 

wpid-a-cup-of-tea-2014-01-25-21-02.jpg


Triết lý trà và ô cửa sổ của Gà – Nottingham

1. Ai cũng như ai  (everything is one)
Giàu nghèo xinh xấu địa vị chỉ là những thứ bên ngoài, là kẻ trọ đến đi. Không vì một chị mặc áo lông vũ mà Gà sẽ niềm nở hơn; cũng không vì một cô lao công mà Gà có thái độ kinh miệt.

Không ai hơn mình và không ai kém mình, nhưng ngay lập tức khi một kẻ ra vẻ bề trên với mình, kẻ đó sẽ tụt xuống  … tụt đến đâu thì chưa biết ạ :).

2. Phải biết tự yêu thương 
Luôn nhắc nhở mình phải biết yêu thương và chăm sóc bản thân. Chỉ khi mình có thể tồn tại hạnh phúc một cách độc lập  mình mới có thể đem hạnh phúc đến cho người khác.

3. Gia đình
Gia đình là quan trong nhất

4. Công việc
Tự quyết định công việc của mình, làm những gì mình yêu thích  bởi chỉ khi đó mình mới có thể làm việc hết mình.

5. Lo 
Chỉ lo những việc mình có thể giải quyết 

6. Biết ơn
 Luôn biết ơn những gì mình đang có. Luôn nói cám ơn.

7. Thử thách vs cơ hội
Trong bất cứ tình huống nào dù xấu đến đâu cũng có mặt tích cực có cơ hội… và ngược lại.


About huyenchi11

Huyen Chi was born in a foodie family and trained to cook at 6 year old. At 8 year old, she started to manage her family kitchen: planning meal, purchasing ingredients and cooking. She learnt first from mum but much more from grand-dad, the head-chef of the the family, an army nurse who travelled from place to place, tasted local food and cooked it. http://huyenchi11.com/about/

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *