Activities


huyenchi11 activities

Great talk with Hanoi’s chefs about traditional Vietnamese food

I am supporting Hội Đầu Bếp Hà Nôi – Hanoi’s chefs community on marketing and an English teaching serial for the members. Last Tuesday, we met and had great talk about traditional Vietnamese food and else. The guy from Đặc Sản Giao Thủy, the first on the left, knows so much about vietnamese food, He’s […]


Một ngày với hội đầu bếp Hà Nội

Thứ 7 vừa rồi Gà cùng với các anh chi em trong hội đầu bếp Hà Nội đi ăn uống và chụp ảnh rất vui. Đây là một số ảnh để chia sẻ với mọi người, một ngày rất vui và rất no cùng với những chia sẻ rất quý! Con cà cuống Chef Hùng […]

huyenchi11 activities