Trà


Tổng hợp về Kombucha

Khi chúng tôi bắt đầu ra dòng trà Kombucha thì rất nhiều bạn hỏi kombucha là gì? Bạn có thể google về kombucha để hiểu thêm nhiều khía cạnh trái chiều của thức uống này. Có những người ca ngợi kombucha vô cùng. Lại cũng có người phản đối kombucha. Ở Tea House Hanoi chúng […]