charolais beef Bordeaux


5. Bordeaux – Calenes & Charolais Beef | Hành trình ẩm thực châu Âu kỳ 5 4

Vì không có tàu đi thẳng từ Brittany tới Bordeaux nên tôi phải quay lại Paris. Đó là một hành trình khá dài, 13h30 tôi vẫy tay chào Florence, tàu rời ga Penity mà tới 23h17 tôi mới đến Bordeaux. Ga Bordeaux st Jean lúc nửa đêm, các quầy hàng đã đóng cửa hết, chỉ […]