England


2 Chợ ẩm thực Broadway ở London 1

Broadway market là một trong những điểm yêu thích nhứt của lũ chúng tôi ở London, nơi đây có các loại bánh mì mà chúng tôi mê mẩn, đồ ăn chất lượng độc đáo phong phú. Nhiều khi chúng tôi chỉ đảo qua ngắm chợ rồi ngồi ăn bánh mì Việt cũng thích rồi. Bánh […]