family


1. Nấu Goulash ngoài trời | Revuca – Slovakia 5

Vào những năm tháng cũ kỹ khi chị em chúng tôi còn đi học và cứ đến hè là về nhà, khi cuộc sống còn bình yên và ít xáo trộn, khi những người thân hữu còn ở bên nhau và bạn bè thì hay đến chơi nhà, chúng tôi hay tổ chức những buổi […]