trà xanh


Về Thái Nguyên học pha chè tươi

Mình sinh ra và lớn lên ở Thái Nguyên, chơi chốn tìm trong vườn chè nhà ông bà ngoại, bị bác Lê mắng sẵng – lẳng lặng “bỏ đi” ra vườn khóc hi-hi. Vườn sau nhà ông bà ngoại hai chục năm trước còn là những luống chè xanh. Ngoài vườn có một cái lán […]